Simon Loosen

Numerical Analysis of Controlled Turbulent Wake Flows

135 Seiten

Paperback

Reihe : ABS

Bandnummer : 20

ISBN : 978-3-95886-417-7

39,50